Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Audit procesu wg VDA 6.3 - TERMIN PEWNY

Data: od 06-07-2017 do 07-07-2017
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Szkolenie przedstawia zasady i metody przeprowadzania audytu procesu wg wytycznych VDA 6.3. Szkolenie dedykowane jest wszystkim organizacjom, niezależnie od branży, które chcą doskonalić swój system jakości i produkcji ze szczególnym uwzględnieniem firm z branży motoryzacyjnej, gdzie audit procesu jest standardem. Uczestnicy szkolenia poznają zasady przeprowadzania auditów oraz dowiedzą się, jak skutecznie się do nich przygotować. Nabędą kompetencje do przygotowywania dokumentacji poauditowej oraz w jaki sposób komunikować wyniki auditu i pracować ze stroną auditowaną.Program:

1. Analiza ryzyka - identyfikacja ryzyka w procesie.

2. Macierz kwalifikacji auditorów, etyka, kodeks zachowań, komunikacja.

3. Rodzaje auditu procesu

4. Program auditu.

5. Plan auditu.

6. Przygotowanie auditu:

   6.1.    Struktura pytań - budowa katalogu pytań.

   6.2.    Zarządzanie projektem.

   6.3.    Planowanie rozwoju wyrobu i procesu.

   6.4.    Realizacja wyrobu i procesu.

   6.5.    Zarządzanie dostawcami.

   6.6.    Analiza procesu produkcyjnego.

   6.7.    Obsługa klienta/zadowolenie klienta/usługi posprzedażowe.

7. Przeprowadzenie auditu.

8. Ocena auditu, przedstawienie wyników, raport z auditu.

9. Zakończenie auditu.

10. Ćwiczenia.

Korzyści:

• Zapoznanie z wymaganiami normy auditowej VDA 6.3.

• Poznanie zasad przeprowadzania auditów i jak przygotować się do jego przeprowadzenia.

• Wiedza praktyczna na temat przygotowania dokumentacji poauditowej.

• Wiedza jak skutecznie komunikować wyniki auditu i jak pracować ze stroną auditowaną.

• Wszystkie powyższe korzyści poparte solidna dawką ćwiczeń i przykładów praktycznych.

Adresaci:

Osoby chcące uzyskać kwalifikacje upoważniające do przeprowadzania audytów procesu wg VDA 6.3:

• kandydaci na auditorów wewnętrznych,

• kandydaci na auditorów dostawców,

• osoby odpowiedzialne za zakupy i dostawców,

• osoby odpowiedzialne za produkcję i jakość oraz

• inne osoby chcące podnosić swoje kompetencje.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Prowadzący szkolenie:

Trener oraz konsultant systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO TS (IATF) 16949 w LUQAM. Doświadczony audytor Ligi Mistrzów 5S oraz wykładowca na studiach podyplomowych „Advance Quality Engineer”. Absolwentka studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi oraz studium pedagogiczne na Politechnice Śląskiej. Swoją wiedzę poszerzała biorąc udział w licznych szkoleniach. Posiada kompetencje Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa wyrobu – PSB (VDA-QMC), Auditora zewnętrznego VDA 6.3 (uprawnienia VDA-QMC), Auditora wewnętrznego ISO/TS 16949 oraz 6 sigma Black Belt. Pracowała na stanowiskach Kierownika Jakości, Lidera zespołu APQP, Inżyniera Jakości na poziomie globalnym oraz lokalnym, a także Inżyniera ds. Przygotowania Procesów. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się zarządzaniem działu jakości - jakość produkcji, jakość w projektach, jakość dostawców, metrologia i laboratorium. Nadzorowała jakość w nowych wdrożeniach w rejonie EMEA (Jaguar, Land Rover, Caterpillar – produkcja w zakładach w Europie i południowej Afryce), a także nad jakością projektów i procesów dla klientów francuskich dla produkcji w zakładzie w Polsce. Prowadzi szkolenia z zakresu metod i narzędzi jakościowych w tym APQP, FMEA, CP, analiza problemów źródłowych, ISO/TS (IATF) 16949, CSR w motoryzacji.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz

 

Zapisz się do newslettera i otrzymuj:

  • Oferty specjalne
  • Zaproszenia na wydarzenia
  • Artykuły branżowe