Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

MENADŻERSKIE I KOMUNIKACJA
Business Trainer - sztuka prowadzenia szkoleń (szkolenie studenckie w ramach Letniej Akademii LUQAM - Gdańsk)

Data: 19-08-2017
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 298 zł brutto
Powyższa cena dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych. Zgłoszenia na szkolenia studenckie osób prywatnych oraz pracowników firm rozpatrywane są indywidualnie
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

UWAGA! Szkolenie składa się z dwóch dni zajęć, przy czym dni te rozdzielone są minimum dwutygodniową przerwą.


Szkolenie dedykowane jest osobom, które wiążą swoją przyszłość z obszarem prowadzenia szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Realizowane jest ono w trybie treningu partycypacyjnego, w którym każdy uczestnik szkolenia musi zaprezentować swoje umiejętności trenerskie.

Pierwszy dzień szkolenia przeznaczony jest na przedstawienie teorii dotyczącej tego w jaki sposób zbudować i poprowadzić interesujące szkolenie oraz na diagnozę „stylu trenerskiego” danego uczestnika szkolenia. Po min. 2 tygodniach od pierwszych zajęć, w drugim dniu szkolenia każdy z uczestników przedstawia fragment szkolenia o dowolnej tematyce oraz otrzymuje szeroki feedback zarówno od uczestników jak i osoby prowadzącej.Program:

Dzień I - 19.08

1. Uczenie się osób dorosłych.

   1.1.    Czynniki mające wpływ na tempo i jakość uczenia się dorosłych – wnioski praktyczne (co powinien brać pod uwagę trener).

   1.2.    Rola trenera w różnych sytuacjach uczenia się dorosłych.

2. Osobowość kluczem do stylu pracy trenera.

   2.1.    Diagnoza indywidualnej struktury osobowości poprzez psychologiczne testy osobowości, test stylów uczenia się i przekazywania wiedzy.

   2.2.    Stworzenie mapy osobowości trenera: indywidualna analiza SWOT.

3. Narzędzia pracy trenera.

   3.1.    Metody i techniki prowadzenia spotkań:

      •    Metoda zorientowana na uczącego się i na trenera.

      •    Techniki uczenia – przegląd, kryteria wyboru.

   3.2.    Ćwiczenie wybranych technik:

      •    Wykład: budowanie zainteresowania, pozytywnego nastawienia oraz zrozumienia słuchaczy poprzez komunikację werbalną i niewerbalną; podstawowe zasady prezentacji.

      •    Dyskusja.

      •    Studium przykładu.

      •    Scenki.

   3.3.    Techniki podnoszenia motywacji i aktywności grupy, w tym ćwiczenia ułatwiające budowanie atmosfery.

   3.4.    Analiza dynamiki grupowej oraz techniki wpływu.

   3.5.    Co to jest proces grupowy?

   3.6.    Sygnały trudności w pracy grupy – możliwości interwencji, zasady udzielania informacji zwrotnej poszczególnym osobom oraz grupie.

4. Styl pracy trenera.

   4.1.    Stworzenie mapy osobowości trenera: indywidualna analiza.

   4.2.    Prowadzenie grup: podstawowe zasady.

   4.3.    Narzędzia radzenia sobie z trudnymi uczestnikami.

   4.4.    Niezbędnik trenera.

5. Podsumowanie

   5.1.    Podsumowanie i wnioski związane z postawami i umiejętnościami uczestników.

   5.2.    Podsumowanie i wnioski związane z wdrażaniem konkretnych zachowań i rozwiązań w pracy.

   5.3.    Ocena szkolenia.

Dzień II - 2.09

1. Próbka szkoleń - przygotowanie 45 minutowych próbek szkoleń na wybrane wcześniej tematy

2. Analiza, feedback grupy i trenera. Stworzenie indywidualnego planu rozwoju.

Korzyści:

• Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia szkoleń, z technikami i narzędziami wykorzystywanymi w pracy trenera.

• Zapoznanie się z technikami radzenia sobie z tzw. trudnymi uczestnikami, poznanie stylu pracy grupy.

• Praktyczne przećwiczenie pozyskanej wiedzy w postaci autoprezentacji wybranego tematu.

Adresaci:

• Osoby wiążące swoją przyszłość z prowadzeniem szkoleń, pracą trenera (wewnętrznego i zewnętrznego).

• Osoby zainteresowane sposobami przekazywania wiedzy, radzeniem sobie z trudnymi rozmówcami, itp.

• Osoby chcące sprawdzić swoje umiejętności w prowadzeniu spotkań, szkoleń, itp.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych. Przed zapisem należy zapoznać się z Regulaminem szkoleń LUQAM oraz Regulaminem programu Letnia Akademia LUQAM.

Informacje o szkoleniu: student@luqam.com

Po szkoleniu wydawany jest certyfikat LUQAM.

Szkolenie zawarte zostało w programie studenckim Letnia Akademia LUQAM.

Prowadzący szkolenie:

Trener LUQAM. Psycholog, trener zarządzania w biznesie i administracji publicznej, realizator programów szkoleniowych w zakresie twórczego przywództwa, wprowadzania zmiany w organizacji, motywacji wewnętrznej, diagnozy osobowości, rozwoju kompetencji, komunikacji, budowania zespołów wysokiej skuteczności, negocjacji rynkowych, standardów obsługi klientów, ocen okresowych, performance management. Jest certyfikowanym konsultantem rozwoju organizacji Task Navigator Advisio oraz Hogan Assesment Center (HPI, HDS, MVPI). Wykładowca w obszarze psychologii biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Współpracuje z wykładowcami zagranicznymi z USA z Utah State University w zakresie tematów komunikacji, motywacji i afirmacji. Praktyk zarządzania personelem z 11-letnim doświadczeniem w pracy w wewnętrznych działach HR i jako doradca HR. Specjalizujący się zarządzaniu zmianą, w rekrutacji i selekcji pracowników, tworzeniu planów szkoleniowych i rozwojowych, budowaniu systemu motywacji i ocen pracowniczych, budowaniu zespołów projektowych, tworzeniu programu zarządzania zmianą. Posiada doświadczenie pracy w wewnętrznych działach HR jako konsultant i HR Manager. Współpracuje z licznymi firmami w wielu obszarach działań HR.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz

 

Zapisz się do newslettera i otrzymuj:

  • Oferty specjalne
  • Zaproszenia na wydarzenia
  • Artykuły branżowe