Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
8 strat

Data: 05-07-2017
Liczba godzin: 6
Miejsce: Gdańsk
Cena: 780 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się o rodzajach strat. W jaki sposób wpływają na przedsiębiorstwo. Gdzie występują. Czym jest wartość dodana i jak zwiększać jej udział w strumieniu wartości.Program:

1. Rodzaje strat: MUDA – MURI - MURA, Model 3M Toyoty w identyfikacji strat.

2. Genchi Genbutsu – „idź i zobacz”.

3. Przykłady marnotrawstwa - MUDA – 8 strat.

4. Analiza strumienia wartości – VSM – przepływ informacji i materiału.

5. Narzędzia Lean Manufacturing używane do eliminacji strat.

6. Kaizen – metoda małych kroków.

7. PDCA – planowanie działań.

Korzyści:

• Uczestnicy dowiedzą się czym jest wartość dodana z punktu widzenia klienta.

• Będą w stanie zidentyfikować i eliminować straty w swoich organizacjach.

• Pracując w oparciu o plan działań, wykorzystają właściwe narzędzie Lean Manufacturing.

Adresaci:

Osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę nt. metod eliminacji strat, inżynierowie, kierownicy odpowiedzialni za ciągłe ulepszanie i optymalizację procesów.

Charakter: Wykładowo-praktyczny.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Prowadzący szkolenie:

Konsultant Luqam z zakresu Lean Manufacturing. Wdraża systemy Lean na produkcji przez prowadzenie warsztatów takich jak SMED, Hoshin, 5S, VSA, Muda hunting oraz szkolenia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w branży automotive, gdzie był odpowiedzialny za wrażanie Lean, prowadzenie projektów związanych z ciągłym ulepszaniem i zwalczaniem strat w kooperacji z klientami i dostawcami. Koordynował realizację zamówień klientów przez tworzenie głównego planu produkcyjnego, a także zarządzał ponad 100 osobowym zespołem pracowników. Był odpowiedzialny za nadzór procesu szkolenia pracowników, system oceniania, analizy danych produkcyjnych oraz rozwiązywanie problemów. Dzięki pracy w różnych obszarach produkcji posiada umiejętność dostosowywania dostępnych zasobów do warunków, analizy wpływu zmian na poszczególne obszary.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz

 

Zapisz się do newslettera i otrzymuj:

  • Oferty specjalne
  • Zaproszenia na wydarzenia
  • Artykuły branżowe