Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewnętrzny HACCP/ISO 22000

Data: od 24-05-2018 do 25-05-2018
Liczba godzin: 14
Miejsce: Gdańsk
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznania z wymaganiami normy ISO 22000. Przedstawiony zostanie praktyczny sposób wdrażania programu warunków wstępnych, systemu HACCP oraz pozostałych wymagań standardu. Uczestnicy będą mieli możliwości przygotować własne projekty dokumentów, planów oraz harmonogramów. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności praktycznego wrażania wymagań normy PN ISO 22000:2005.Program:

1. Pojęcie bezpieczeństwa żywności.

2. Narzędzia zarządzania bezpieczeństwem żywności.

3. Zarządzanie procesowe.

4. Struktura normy ISO 22000:2005.

5. System zarządzania bezpieczeństwem żywności (polityka bezpieczeństwa żywności, cele jakości, powołanie pełnomocnika).

6. Dokumentowanie sytemu (opracowywanie dokumentów, dystrybucja, wprowadzanie zmian oraz archiwizacja).

7. Odpowiedzialność kierownictwa.

8. Zarządzanie zasobami:

   8.1.    Wyposażenie – ewidencja, nadzór, kontrola metrologiczna.

   8.2.    Infrastruktura – nadzór i dokumentowanie.

   8.3.    Personel – kwalifikacje, szkolenia.

9. Planowanie i realizacja bezpiecznych wyrobów (praktyczne wdrażanie PRP, systemu HACCP).

   9.1.    Zasady GHP/GMP.

   9.2.    HACCP – Metodyka wdrażania.

   9.3.    System identyfikowalności.

10. Walidacja, weryfikacja i doskonalenie Systemu Zarządzania (działania korygujące, zapobiegawcze, wyrób niezgodny z wymaganiami).

11. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prac z zakresie wdrażania systemu HACCP, PRP w swojej firmie.

• Praktyczne informacje dotyczące rozwiązań w tworzeniu systemu HACCP – omówienie problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.

• Teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prac z zakresu wdrażania, utrzymania, weryfikowania, a także dokumentowania wdrożonego systemu na podstawie ISO 22000.

• Uczestnicy nabywają umiejętności do samodzielnego opracowywania dokumentacji systemowej, planowania, wykonywania auditów wewnętrznych oraz przeprowadzania akcji korekcyjnych na podstawie przeprowadzonych kontroli.

Adresaci:

• Osoby przygotowujące się do przeprowadzania auditów, lub osoby które chcą doskonalić swoje umiejętności w powyższym zakresie.

• Osoby pragnący podjąć prace w sektorze związanym z żywnością, osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa żywności.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Szkolenie można również zrealizować w ramach programu eksperckiego Food Quality Officer.

Prowadzący szkolenie:

Trener i konsultant LUQAM. Wykładowca na studiach podyplomowych Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Od początku kariery związana z laboratoriami badawczymi. Swoje doświadczenie zdobywała na stanowisku specjalisty ds. jakości oraz kierownika laboratorium. Obecnie auditor Polskiego Centrum Akredytacji. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zapewniania i zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP i ISO 22000. Uczestniczyła w wielu projektach konsultingowych u klientów firm sektora spożywczego, w tym wdrożeniach systemów, auditach, wsparciu pracowników działów jakości. Ze względu na duży zasób wiedzy z dziedziny mikrobiologii prowadzi analizę zagrożeń ze wskazaniem środków nadzoru. Przeszkoliła ponad tysiąc osób.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz

 

Zapisz się do newslettera i otrzymuj:

  • Oferty specjalne
  • Zaproszenia na wydarzenia
  • Artykuły branżowe