Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Standaryzacja pracy

Data: 23-08-2018
Liczba godzin: 6
Miejsce: Gdańsk
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Praca standaryzowana mająca zastosowanie w przypadku powtarzalnych procesów i operacji produkcyjnych, stanowi udokumentowaną wersję obecnie najlepszej metody wykonywania pracy i jest doskonałą bazą do etapowej optymalizacji.

Dokumentacja pracy standaryzowanej to metodyczne zebrane, przeanalizowane i w sposób czytelny zaprezentowane dane przedstawiające stosowaną metodę oraz parametry wykonywanej pracy.

Wprowadzenie dokumentacji oraz zasad pracy standaryzowanej umożliwia skrócenie czasu potrzebnego do szkolenia nowych pracowników, wykrycie ukrytych w procesie nieefektywności, jak również skuteczne rozwiązywanie problemów.Program:

1. Wstęp do standaryzacji pracy – czym jest normatyw, standard i praca standaryzowana, geneza powstania oraz potencjalne korzyści.

2. Etapy oraz narzędzia standaryzacji.

3. Podstawowe pojęcia – czas cyklu, czas taktu i standardowy zapas produkcji w toku.

4. Zasady wyznaczania czasu taktu.

5. Badanie zakłóceń procesu oraz rozbicie procesu na czynności elementarne za pomocą arkusza obserwacji procesu.

6. Podział procesu na elementy pracy.

7. Przygotowanie arkuszy elementów pracy.

8. Pomiar czasu pracy.

9. Przygotowanie arkusza pracy standaryzowanej.

10. Podstawowe wskaźniki oceny sprawności procesu oraz zasady właściwego równoważenia linii.

Korzyści:

• Poparta warsztatami  wiedza na temat kalkulowania parametrów procesu produkcji (od czasu cyklu do wielkości zapasu podręcznego).

• Wiedza praktyczna na temat metodyki czynności elementarnych oraz jak stosować ją w praktyce.

• Poznanie zagadnień równoważenia i balansowania linii produkcyjnych.

• Wypracowanie przydatnych w pracy zawodowej formularzy pomiarowych i arkuszy badawczych.

• Duża ilość praktycznych przykładów i ćwiczeń.

Adresaci:

• Kierownicy

• Brygadziści

• Specjaliści odpowiedzialni za doskonalenie procesów produkcji

• Inżynierowie procesu

• Technolodzy

• Wszyscy zainteresowani sposobami osiągnięcia powtarzalności wyników jakościowych i wydajnościowych zarówno na pojedynczych stanowiskach pracy, jak również zaawansowanych liniach produkcyjnych

Charakter: Wykładowo-ćwiczeniowy.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna

Zodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener i konsultant w LUQAM, wykładowca na studiach podyplomowych Lean Sigma Academy. Absolwent studiów wyższych o specjalności Systemy Informatyczne w Zarządzaniu. Pracował na stanowiskach Kierownika produkcji i planowania czy specjalista ds. organizacji. W ramach swoich obowiązków zajmował się zarządzaniem produkcją przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz wdrażaniem Lean Management w zakładzie produkcyjnym. Ponadto pełnił funkcję Lidera projektu TEOA, Mistrza produkcji oraz Zakładowego Lidera 5S+1 i Fabryki Wizualnej. Swoje kompetencje rozwinął poprzez udział w licznych kursach oraz szkoleniach m.in. Six Sigma – Green Belt, Moderator Kaizen, Doskonalenie metod pracy wg TWI, Relacje z pracownikami wg TWI, Czas pracy w 4-brygadowej organizacji czasu pracy, Toyota Kata, Gemba Coaching, Ergonomia – narzędzie ochrony zdrowia pracowników, Motywowanie pracowników, Profesjonalne techniki sprzedaży i obsługi klienta, Automotywacja. Otrzymał wyróżnienie za zaangażowanie we wdrażanie i rozwój narzędzi TEOA oraz znaczący wpływ na osiągnięcie wskaźników na poziom 3 TEOA.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkole� LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz