Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Zarządzanie layoutem fabryki

Data: 01-08-2018
Liczba godzin: 6
Miejsce: Kraków
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najlepszymi praktykami w projektowaniu layoutów i pokazanie skutecznych oraz szybkich metod projektowania layoutu. Podczas szkolenia przedstawione i omówione zostaną przykłady layoutów, również w postaci rysunków technicznych CAD. Dodatkowym elementem będzie omówienie sposobu zarządzania i zmian w layoutach.Program:

1. Zapoznanie się z zasadami tworzenia layoutu:

   1.1.    Jak zacząć tworzyć layout - dobre praktyki.

   1.2.    Zarządzanie wizualne.

   1.3.    Elementy 5S.

2. Poziomy projektowania fabryki (na przykładzie wybranych rysunków DWG) i infrastruktura przedstawiana na layoutach.

3. Narzędzia pomocnicze w projektowaniu layoutów - jak wykorzystać zasady SIPOC.

4. Zarządzanie layoutem i zmianami layoutu (koordynator layoutu, komitet sterujący i spotkania layoutowe, procedura zarządzania layoutem, odpowiedzialności).

5. Najpopularniejsze wskaźniki wykorzystywane w zarządzaniu layoutem.

Korzyści:

• Zapoznanie się dobrymi praktykami przy tworzeniu layoutu.

• Wiedza na temat możliwości projektowania layoutu, podejścia do zmian i dobrych praktyk w zarządzaniu layoutem fabryki.

• Praktyczne przykłady layoutów dla uczestników.

• Praktyczne przykłady dla uczestników opomiarowania i owskaźnikowania stosowanego w zarządzaniu layoutem.

• Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami i trenerem.

Adresaci:

• Pracownicy zajmujący się funkcyjnie lub jako uczestnicy, pracami związanymi z tworzeniem layoutów fabryk i poszczególnych komórek produkcyjnych.

• Pracownicy działów ciągłego ulepszania i działów wspierających ciągłe ulepszanie.

• Kierownictwo i specjaliści powiązani z zarządzaniem powierzchnią w fabryce.

Należy zwrócić uwagę, że szkolenie nie jest szkoleniem z oprogramowania CAD i obsługi aplikacji tego typu.

Charakter: Wykładowo-praktyczny, dyskusja.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Konsultant Luqam z zakresu Lean Manufacturing. Wdraża systemy Lean na produkcji przez prowadzenie warsztatów takich jak SMED, Hoshin, 5S, VSA, Muda hunting oraz szkolenia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w branży automotive, gdzie był odpowiedzialny za wrażanie Lean, prowadzenie projektów związanych z ciągłym ulepszaniem i zwalczaniem strat w kooperacji z klientami i dostawcami. Koordynował realizację zamówień klientów przez tworzenie głównego planu produkcyjnego, a także zarządzał ponad 100 osobowym zespołem pracowników. Był odpowiedzialny za nadzór procesu szkolenia pracowników, system oceniania, analizy danych produkcyjnych oraz rozwiązywanie problemów. Dzięki pracy w różnych obszarach produkcji posiada umiejętność dostosowywania dostępnych zasobów do warunków, analizy wpływu zmian na poszczególne obszary.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz