Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

NARZĘDZIA
I TECHNIKI
FMEA Advanced

Data: od 30-05-2019 do 31-05-2019
Liczba godzin: 14
Miejsce: Kraków
Cena: 1480 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Niezależnie od branży każda firma pragnie do minimum zredukować ryzyko związane z wprowadzeniem na rynek nowego produktu, uruchomieniem nowego procesu bądź wprowadzeniem zmian do już istniejących wyrobów lub metod wytwarzania. Dlatego też niezwykle cenna jest praktycznymi wiedza związana z technikami jego oceny. FMEA daje możliwość dokonania pomiaru ryzyka (zarówno dla produktu jak i procesu), co czyni tę metodę niezwykle cenną jak i popularną wśród firm pragnących zwiększać zadowolenie swych klientów jak i podnosić swoją konkurencyjność.

Podstawą oceny ryzyka obliczanego w ramach FMEA jest zespół, którego doświadczenie rośnie wraz z realizacją kolejnych analiz i projektów. To jego członkowie, bazując na swoich doświadczeniach oraz przeprowadzonych analiza powinni być w stanie zidentyfikować funkcje, które powinien realizować produkt/proces, przewidzieć, co może pójść nie tak i jakie będą tego skutki oraz jak często przyczyna może występować i czy jest ona wykrywalna. Dlatego też tak ważny jest aspekt praktycznej znajomości tego narzędzia.

Program:
1. Przypomnienie podstawowych zasad obowiązujących przy tworzeniu DFMEA oraz PFMEA.
2. Identyfikacja funkcji w oparciu o metodę FAST.
3. Projektowanie eksperymentów w celu weryfikacji hipotez (DOE) – warsztaty.
4. Złożone strategie oceny ryzyka – identyfikacja priorytetów.
5. Zasady tworzenia generic FMEA.
6. Ciągłe doskonalenie oraz zarządzanie zmianą a FMEA.
7. Budowanie planu kontroli w oparciu o FMEA.
8. Warsztaty: analiza FMEA wybranego produktu oraz procesu (tworzenie DFMEA, diagramu procesu, FMEA, planu kontroli).

Korzyści:

• Poznanie metod identyfikacji funkcji wyrobu.
• Poznanie metodyki budowania eksperymentów oraz weryfikacji hipotez z uwzględnieniem optymalizacji kosztowej.
• Poznanie najnowszych metod oceny ryzyka oraz matryc priorytetów.
• Poznanie metodyki tworzenia generic FMEA, pozwalającego na znaczne przyśpieszenie analiz dla projektów mających wspólne cechy.
• Poznanie mechanizmu tworzenia planu kontroli w oparciu o PFMEA.
• Praktyczne warsztaty dające możliwość stworzenia DFMEA oraz PFMEA.

Adresaci:

• Organizacje, gdzie prowadzone są analizy ryzyka, dla jakości wyrobu oraz procesu oraz firmy chcące takie narzędzia wdrażać.
• Osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu stosowania DFMEA oraz PFMEA.
• Pracownicy działów jakości (projektu i procesu).
• Konstruktorzy, Technolodzy i Inżynierowie procesu.
• Inżynierowie R&D.
• Pracownicy działów technicznych i produkcyjnych współpracujących przy wdrażaniu nowych wyrobów do produkcji seryjnej.
• Kadra kierownicza nadzorująca projekty i proces produkcyjny.

Charakter:
Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.
Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.
Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Szkolenie można również zrealizować w ramach programów eksperckich: Quality Officer, Automotive Quality Officer, Aerospace Quality Officer oraz Food Quality Officer.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz