Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
World Class Manufacturing

Data: 17-06-2019
Liczba godzin: 6
Miejsce: Gdańsk
Cena: 1180 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

World Class Manufacturing czyli Produkcja Klasy Światowej to wszechstronny system zarządzania dążący do zwiększenia zysków przedsiębiorstwa poprzez ograniczenie strat i podniesienie wydajności, jakości i bezpieczeństwa produkcji.
Polega na wdrożeniu i stosowaniu najlepszych dostępnych praktyk z zakresu zarządzania i metod pracy w celu osiągnięcia wysokiej konkurencyjności na poziomie operacyjnym rozpoczynając od metod najprostszych takich jak 5S, wizualizacja, łańcuchy wartości poprzez metody bardziej złożone jak Just In Time, KAIZEN do kompleksowych metodologii zarządzania przedsiębiorstwem jak Total Quality Management, Total Productive Maintenance i Lean Manufacturing.
Szkolenie ma na celu wprowadzenie do metodologii WCM oraz przedstawienie krótkich charakterystyk podstawowych narzędzi Lean Manufacturing w niej wykorzystywanych.


Program:
1. Wprowadzenie do metodologii World Class Manufacturing.
2. Krótka charakterystyka podstawowych koncepcji WCM.
2.1. TIE (Total Industrial Engineering).
2.2. TQC (Total Quality Control).
2.3. TPM (Total Productive Maintenance).
2.4. JIT (Just In Time).
3. Wskaźniki efektywności (KPI) i ich rola w metodologii WCM.
4. Krótka charakterystyka podstawowych narzędzi Lean Manufacturing wykorzystywanych w metodologii WCM.
4.1. System 5S.
4.2. Zarządzanie Wizualne (VM).
4.3. Poka Yoke (Zapobieganie Błędom).
4.4. KAIZEN (Filozofia Ciągłego Doskonalenia).
4.5. SMED (Single Minute Exchange of Die).
4.6. Praca standaryzowana (model DAMI).
4.7. OPL (One Point Lesson).
5. Krótka charakterystyka podstawowych technik analizowania problemów i optymalizacji procesów wykorzystywanych w metodologii WCM.
5.1. Analiza Why-Why (5xWhy, 5W+2H).
5.2. Diagram Pareto.
5.3. Diagram Ishikawy (Diagram Rybiej Ości).
5.4. Quick Kaizen (4-ro krokowy).
5.5. Kobetsu Kaizen
5.6. Mapowanie Strumienia Wartości (VSM).
5.7. FMEA (Failure Mode and Effects Analysis).
5.8. Six Sigma (Diagram SIPOC).
6. Charakterystyka filarów wchodzących w skład koncepcji WCM.Korzyści:
• Poznanie zasad działania modelu zarządzania opartego o koncepcję World Class Manufacturing (Produkcję Klasy Światowej).
• Zdobycie wiedzy na temat podstawowych narzędzi Lean Manufacturing wykorzystywanych w metodologii World Class Manufacturing (Produkcja Klasy Światowej).
• Zapoznanie się z podstawowymi technikami analizowania problemów i optymalizacji procesów wykorzystywanych w metodologii zarządzania opartej o koncepcję World Class Manufacturing (Produkcję Klasy Światowej).
• Podniesienie kwalifikacji w dziedzinie metod zarządzania opartych o koncepcję ciągłej poprawy.Adresaci:
• Osoby kierujące działami oraz pracujące w działach zajmujących się optymalizacją, usprawnieniami, wdrażaniem zmian, produkcją, harmonogramowaniem produkcji, logistyką, zarządzaniem łańcuchem dostaw, utrzymaniem ruchu, jakością i obsługą klienta oraz studenci tego typu kierunków lub kierunków pokrewnych.
• Osoby zainteresowane szeroko rozumianą tematyką World Class Manufacturing oraz Lean Manufacturing.Charakter: Wykładowo-praktyczny.
Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz