Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Lider Lean Manufacturing - TERMIN PEWNY - WOLNE MIEJSCA

Data: od 18-11-2019 do 20-11-2019
Liczba godzin: 21
Miejsce: Gdańsk
Cena: 1280 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Lean Manufacturing, czyli produkcja odchudzona to system zarządzania produkcją, którego celem jest likwidacja metodami organizacyjnymi wszelkiego rodzaju strat poprzez poprawienie jakości produktu, realizację dostaw na czas, racjonalne wykorzystanie zasobów (w tym czasu), redukcję zapasów magazynowych. Lean Manufacturing wykorzystuje szereg narzędzi takich jak: 5S, TPM, SMED, VSM, Poka-Yoke, Kanban, Kaizen, Just in Time. W ostatnim dniu szkolenia uczestniczy biorą udział w grze symulacyjnej Lean Play, która prezentuje w praktyce wykorzystanie poznanych narzędzi. Każdy z kroków analizowanych podczas warsztatów ukazuje mechanizmy ciągłej poprawy. Każdy z uczestników może wcielić się w rolę operatora, kontrolera jakości czy logistyka celem spojrzenia z perspektywy tych stanowisk na możliwości poprawy przepływu, procesu, ergonomii, jakości. Zespół stara się osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy stworzonej na potrzeby szkolenia firmy.

Program:
1. Wprowadzenie do Lean Manufacturing Toyota Production System.
2. Identyfikacja i rodzaje strat.
3. Wdrażanie - etapy, pułapki.
4. Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing:
   4.1. Kaizen (drobne usprawnienia),
   4.2. Jakość w produkcji - Jidoka, Poka Yoke,
   4.3. Zarządzanie wizualne,
   4.4. Standaryzacja pracy,
   4.5. Planowanie produkcji - JIT, Kanban, Heijunka,
   4.6. TPM (produktywne utrzymanie ruchu).
   4.7. 5S (porządek i organizacja pracy):
        • Idea systemu 5S,
        • Etapy wdrożenia systemu 5S w podległym obszarze,
        • Plan i wdrożenie systemu 5S w firmie.
   4.8. Value Stream Mapping (Mapowanie Strumienia Wartości):
        • Idea mapowania strumienia wartości,
        • Symbole stosowane w mapowaniu strumienia wartości,
        • Mapowanie obecnego strumienia wartości,
        • Sporządzenie mapy przyszłego strumienia wartości,
        • Plan i wdrożenie zmian.
   4.9. SMED (szybka zmiana narzędzia):
        • Idea SMED,
        • Etapy wdrożenia SMED,
        • Narzędzia pomocnicze w realizacji SMED.
5. Całodniowa gra symulacyjna Lean Play.

Korzyści:

• Zdobycie wiedzy jak krok po kroku wdrożyć i usystematyzować Lean Manufacturing  w swojej organizacji.
• Poznanie fundamentalnych narzędzi Lean z filarów Jit i Jidoka.
• Zapoznanie się z narzędziami problem solving.
• Praktyczne zastosowanie narzędzi Lean w trakcie symulacji.
• Duża ilość ćwiczeń praktycznych.

Adresaci:

• Osoby pracujące w działach produkcji, na co dzień stykające się z tematyką Lean (Dyrektorzy produkcji, Kierownicy produkcji, Liderzy Zespołów Produkcyjnych, Technolodzy, Pracownicy działów projektowych).
• Osoby zainteresowane tematyką Lean, chcące poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.
Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów. W ramach szkolenia gra symulacyjna Lean Play - Warsztat prezentuje w praktyce użycie podstawowych narzędzi Lean Manufacturing. Każdy z kroków analizowanych podczas warsztatów prezentuje mechanizmy ciągłej poprawy wraz z podejściem Kaizen mające na celu optymalizację naszej organizacji. Każdy z uczestników może wcielić się w rolę operatora, kontrolera jakości czy logistyka, celem popatrzenia z perspektywy tych stanowisk na możliwości poprawy przepływu, procesu, ergonomii, jakości, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy stworzonej na potrzeby szkolenia firmy. Każdy z etapów kończy się podsumowaniem osiągnięć i ustaleniem kolejnych etapów w zależności od osiągnięć naszej firmy.

Zapisy:
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Szkolenie można również zrealizować w ramach programów eksperckich: Lean Officer oraz Chief Operating Officer.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener, auditor i konsultant w LUQAM. Wykładowca na studiach podyplomowych. Absolwentka wielu uczelni z zakresu nauk technicznych i zarządzania, w tym Politechniki Warszawskiej ukończonej z celującym wynikiem końcowym. Ukończyła Podyplomowe Studia Menadżerskie z zakresu przywództwa. Pracowała na stanowiskach Project Managera, Senior Industrial Engineer, Area Industrial Engineer. Pełni również funkcję nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ma doświadczenie w branży spożywczej i automotive. W ramach swoich obowiązków zajmowała się optymalizacją procesów produkcyjnych z wykorzystaniem Six Sigma i narzędzi Lean Manufacturing (5S, Kaizen, SMED, TPM, A3, MOST, OC, Just in Time itp.), budową planu postępu, prowadzeniem projektów, animacją spotkań i warsztatów. Wdrażała w przedsiębiorstwach systemy informatyczne ERP (Enterprise Resource Planning). Wielokrotnie opracowywała i wdrażała modele systemu premii wydajnościowych. Zajmowała się również szkoleniem i wspieranie działań pracowników. Jest biegła w wykonywaniu różnego typu analiz techniczno-ekonomicznych, ergonomicznych oraz kalkulacjach KPI (Key Performance Indicators), kosztów czy zasobów potrzebnych do realizacji planu produkcji. Swoje kompetencje rozwijała poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach, m.in. MS Access podstawowy, Zarządzanie projektami wg standardu PMI, Lean Six Sigma Green Belt, Lider Lean Manufacturing, Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, 14001 oraz PN-N 18001 /OHSAS, Visual Basic for Applications, BASIC MOST Accenture work measurement training program, Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wielokrotny autor publikacji naukowych i prelegent na konferencjach z zakresu inżynierii produkcji. Motto: „Celuj w księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, będziesz między gwiazdami!”
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz