Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA
Auditor Wewnętrzny ISO 27001

Data: 12-09-2016
Liczba godzin: 14
Miejsce:
Cena: 880 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Wybrane szkolenie nie posiada z góry wyznaczonego terminu. Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w tym szkoleniu – zapisz się poprzez odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Wystarczą 3 zapisane osoby, a zorganizujemy to szkolenie w dogodnym dla Uczestników terminie.


Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001Szkolenie omawia wymagania oraz interpretację normy ISO 27001 oraz przygotowuje osoby do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie ma za zadanie przygotować uczestników do realizacji wszystkich faz auditów wewnętrznych SZBI (od planowania po weryfikację skuteczności działań korygujących podjętych w wyniku wykrycia niezgodności podczas auditu). Oprócz strony organizacyjnej obejmuje również interpretację wymagań normy ISO 27001. Uczestnik szkolenia powinien po jego zakończeniu dysponować wiedzą pozwalającą na skuteczne pozyskiwanie informacji niezbędnych do utrzymania i doskonalenia SZBI oraz dowodów spełniania wymagań określonych w normie ISO 27001.Program:

1. Wymagania normy PN-ISO/IEC 27001 w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia auditu.

2. Zarządzania ryzykiem oraz oceny skuteczności prowadzonych analiz i działań związanych z ryzykiem.

3. Zabezpieczenia wymagane przez normę.

4. Techniki auditowania.

5. Postępowanie z niezgodnościami,

6. Omówienie podstaw planowania ciągłości działania i auditowania skuteczności wdrożonych PCD.

7. Nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi.

8. Dokumentowanie auditu.

9. Zasady komunikacji w czasie realizacji auditu.

10. Ćwiczenia z zakresu auditowania.

11. Egzamin końcowy.

Korzyści:

• Znajomość wymagań przepisów prawnych związanych z obszarem bezpieczeństwa informacji.

• Poznanie metody szacowania ryzyka, będącej metodą użyteczną nie tylko w zakresie bezpieczeństwa informacji.

• Uzyskanie kompetencji do prowadzenia auditów bezpieczeństwa informacji.

• Zapoznanie się z wymaganiami normy jak i dobrymi praktykami stosowanymi w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Adresaci:

• Szefowie firm, kierownicy działów odpowiedzialni za planowanie i utrzymanie działań związanych z bezpieczeństwem informacji.

• Administratorzy i użytkownicy sieci IT.

• Auditorzy wewnętrzni i pełnomocnicy ds. systemów zarządzania.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów połączonych z ćwiczeniami.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Przy zapisie min. 3 osób na dane szkolenie termin jego realizacji następuje do miesiąca czasu od momentu zapisu ostatniego Uczestnika.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Kamieńskiego 47 w Krakowie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji usług zgodnie z
Polityką prywatności.

Prowadzący szkolenie:

Trener i konsultant LUQAM, wykładowca na studiach podyplomowych Quality Excellence - Auditor Wiodący ISO 9001. Pracował jako auditor informatyczny oraz Pełnomocnik ds. Systemu Bezpieczeństwa Informacji i Systemów Teleinformatycznych (systemy przetwarzające informacje niejawne). Praktyk w zakresie auditowania oraz wdrażania systemów zarządzania ISO 9001 i ISO 27001. Specjalista w zakresie zarządzania jakością, analizy i zarządzania ryzykiem, mapowania i modelowania procesów. Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu projektami m.in. centralnymi projektami realizowanymi przez Ministerstwo Finansów w całej Administracji Podatkowej, projektami wdrożeniowymi zarówno w sektorze usług jak i produkcji, projektami IT. Trener z zakresu zarządzania projektami. Z wykształcenia informatyk o specjalności systemy i sieci komputerowe. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie, jako administrator i programista systemów komputerowych (rodzina Windows Server, Linux, Unix, Mac OS) oraz systemów bazodanowych SQL. Programista Delphi, PHP.
   
Wydrukuj ofertę szkolenia
   
Zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń LUQAM


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz