Wyszukaj po frazie:

Witaj w harmonogramie szkoleń LUQAM!

 
SZKOLENIA    HARMONOGRAM     
 

LEAN I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
Warsztaty Lean - Kaizen i Poka-Yoke

Data: 12-09-2016
Liczba godzin: 7
Miejsce:
Cena: 980 zł netto
   
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Karolina Antos
szkolenia@luqam.com
+48 12 296 49 31
   

Wybrane szkolenie nie posiada z góry wyznaczonego terminu. Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w tym szkoleniu – zapisz się poprzez odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Wystarczą 3 zapisane osoby, a zorganizujemy to szkolenie w dogodnym dla Uczestników terminie.


POKA-YOKE - (zapobieganie błędom) to wszelkiego rodzaju metody wspomagające operatorów w wyeliminowaniu pomyłek podczas wykonywania pracy, spowodowanych np. pobraniem nieodpowiednich elementów, ich pominięciem lub błędnym zamontowaniu. Bardzo często zapobieganie błędom określane jest również jako mistakeproofing (zapobieganiem pomyłkom), baka yoke (zapobieganie głupocie).

KAIZEN -  doskonalenie organizacji metodą "małych kroków". Zbudowanie systemu wspierającego poprawę wszystkich procesów organizacji z zastosowaniem raportowania A3. Dobry system pomysłów pracowniczych powinien opierać się na metodzie Kaizen.Program:

1. Wprowadzenie do metody Kaizen - geneza i jej rozwój.

2. Rodzaje Kaizen w organizacjach.

3. Zasady budowy systemu Kaizen w organizacji:

   3.1.    Zbieranie danych.

   3.2.    Analiza danych.

   3.3.    Działania korygujące.

   3.4.    Wizualizacja wyników.

4. Omówienie elementów składowych raportu A3 na przykładzie praktycznym - WARSZTAT:

   4.1.    Analiza przyczyn (metoda 5WHY, FTA, burza mózgów, Ishikawa).

   4.2.    Identyfikacja działań korygujących.

   4.3.    Tworzenie action planu.

   4.4.    Zamknięcie raportu (ocena wyników).

5. Wprowadzenie do metody ZQC.

6. Rodzaje Poka-Yoke na wielu przykładach praktycznych (zdjęcia i filmy).

7. Kontinuum error proofing - ćwiczenia.

Korzyści:

• Uczestnik szkolenia zdobywa wiedze na temat podstawowych wymagań stawianych systemom Kaizen w organizacjach.

• Zapoznanie uczestników z praktycznym wykorzystaniem raportu A3.

• Zapoznanie ze strategią ZQC „zero błędów”, czyli wbudowywanie jakości w proces, tzw. Jidoka, zamiast kontrolowania jej na końcu (100% kontrola).

• Wskazanie obszarów oraz możliwości zastosowania Poka-Yoke w wyrobie oraz w procesie.

Adresaci:

• Firmy produkcyjne mające problem ze zbyt długim czasem przezbrojenia lub chcących optymalizować dalej istniejące czasy przezbrojeń poprzez standaryzację i modyfikacje istniejącego wyposażenia.

• Firmy pragnące usprawnić wydajnościowo i lepiej zorganizować swoje linie i stanowiska produkcyjne.

• Organizacje pragnące bliżej przyjrzeć się metodyce Kaizen.

• Pracownicy działów technicznych, technologicznych, utrzymania ruchu i produkcji.

• Inżynierowie i specjaliści wspierający proces oraz kadra zarządzająca w tychże działach.

Charakter: Szkolenie ma charakter intensywnych wykładów i warsztatów.

Zapisy: W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 7 dni przed planowaną datą szkolenia. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej ilości chętnych.

Informacje o szkoleniu: szkolenia@luqam.com


Przy zapisie min. 3 osób na dane szkolenie termin jego realizacji następuje do miesiąca czasu od momentu zapisu ostatniego Uczestnika.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Krok 1: Wybierz rodzaj formularza zgłoszeniowego


Krok 2: Uzupełnij formularz